RSS Beslemesi
Bilgi Bankası : Ölçme ve Değerlendirme

TestOkul YKS Tatbikat Türkiye Geneli Sınavı uygulamasında kullanılan optik form (OPTIK-3154) tanımlama dosyalarına (fmt) ve text alan parametrelerine cihazlara göre erişebilirsiniz.
2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminde; TestOkul ve Kafa Dengi Yayınları 9-10-11-12. Sınıflar ve YKS uygulamalarında kullanılan OPTIK-4153 kodlu optik form'un, cihazlara göre tanımlama dosyaları ve text alan parametreleri ektedir.
2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminde; Çalışkan Yayınları İlkokul ve Ortaokul gruplarında kullanılan formların cihazlara göre tanımlama dosyaları ve text alan parametreleri ektedir. Yeni eğitim döneminde: İlkokul Grubu (2-3-4) için OPTIK-4151 kodlu ve ...
Rehberlik Testleri Basılı (Matbu) Envanterler'in form tanımlama dosyaları ektedir. - Basılı (Matbu) Envanterler - Benlik Saygısı Envanteri - Öğrenme Yolu Testi - Öğrenci Farkındalık Testi - Trend Kariyer Testi - Sınav Kaygısı Ölçeği - Mazeret Tarama Ind...
2017-2018 Eğitim ve Öğretim döneminde; Test Okul ve Çalışkan Yayınları deneme sınavları uygulamalarında kullanılan optik formların, cihazlara göre tanımlama dosyaları ektedir.
Çalışkan Yayınları, TIPKI LGS TGS uygulamasında kullanılan; 1. Oturum SÖZEL Bölüm için (OPTIK-4161), 2. Oturum SAYISAL Bölüm için (OPTIK-4162) formların tanımlama dosyalarına (fmt) ve text alan parametrelerine cihazlara göre eklentilerden erişebilirsiniz....